Historia

Historia Fundacji Pomoc Transportowcom

W związku z restrukturyzacją resortu transportu w 2000 roku zlikwidowano kolejowe przychodnie lekarskie, szpitale, sanatoria, prewentoria i domy dziecięce, przedszkola, a także Dom Wysłużonego Kolejarza w Milanówku. Dlatego osiemnastoosobowa grupa pracowników byłego Ministerstwa Transportu postanowiła powołać fundację, której celem jest niesienie pomocy niezaradnym i najsłabszym grupom społecznym resortu: niezamożnym rodzinom wielodzietnym, wychowującym dzieci specjalnej troski oraz emerytom i inwalidom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Tak powstała Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Inwalidom i Emerytom Branży Transportowej.

Fundacja została powołana aktem notarialnym 22 lipca 2000 r. (repertorium nr A7235/2000) i wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sygnatura akt WA XIX NS-Rej KRS 4357/01/2). W 2003 r. uchwalono ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na jej podstawie 1 czerwca 2004 r. fundacja uzyskała tytuł organizacji pożytku publicznego.
W 2015 r. zmieniła się nazwa fundacji na Fundacja „Pomoc Transportowcom”.

Nasze Koszty

Za prowadzenie Klubu Seniora ul. Hoża 72 ponosimy miesięczne koszty w kwocie 700 zł (najem pomieszczenia Klubu od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 350 zł, energia elektryczna 300 zł, wywóz śmieci 50 zł). Daje to koszty 8 400 zł rocznie.
Za wynajmowanie pomieszczenia biura Zarządu oraz magazynu w suterenie przy ulicy Hożej 86 w Warszawie płacimy 800 zł miesięcznie na rzecz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, co daje razem koszty roczne 9 600 zł.
Tak więc koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów wynoszą 18 000 zł rocznie. Potrzebny jest nam sponsor.

Fundacja Grupy PKP S.A. w bieżącym roku przekazała nam 40 000 zł na zakup paczek świątecznych, za co serdecznie dziękujemy.
Caritas Polska w 2020 roku nawiązała z nami współpracę przekazując nam 10 000 zł . Uczestniczymy również w Programie Senior Caritas Polska. Otrzymane środki przeznaczone są na: paczki żywnościowe dla 10. podopiecznych obłożnie chorych, działania w ramach Klubu Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zorganizowanie wycieczki do Niepokalanowa oraz modernizacji sprzętu komputerowego.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wolontariusze Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci poległych na ul. Hożej i na terenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Hożej 53.
 
Prezes Zarządu
Barbara Walczak

Kontakt

EMAIL

Miejsce na adres e-mail

Telefon i Fax

TEL.: 22 474 12 91

FAX: 22 474 47 51

Address

ul. Hoża 86 p. 309 B
00-682 Warszawa

Kontakt