Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Przekaż Fundacji 1%

A A A

Dla kogo działamy

 

Staramy się wyrównywać i uzupełniać podstawowe potrzeby dzieci specjalnej troski i z rodzin wielodzietnych w zakresie rozwoju fizycznego i intelektualnego. Fundacja wśród swoich podopiecznych ma zarejestrowanych 250 dzieci z rodzin wielodzietnych, w tym 50 dzieci specjalnej troski. Dla naszych podopiecznych zdobywamy dary rzeczowe, darowizny finansowe a także bezinteresowną pomoc i zaangażowanie ludzi z otwartymi sercami.

Nasi seniorzy swoją długoletnią pracą dla resortu transportu zasłużyli na wsparcie. Obejmujemy swoją opieką 3500 seniorów,  w tym 500 o najniższych dochodach. Obecnie często są to ludzie schorowani i samotni. Chcemy wesprzeć ich służąc pomocą materialną, prawną i medyczną.

 

Wolontariusze działający w Fundacji wkładają całe swe serce w działania służące poprawie warunków życia naszych podopiecznych.

© 2015 FUNDACJA POMOC TRANSPORTOWCOM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.