Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Przekaż Fundacji 1%

A A A

Historia

 

W związku z restrukturyzacją resortu transportu w 2000 roku zlikwidowano kolejowe przychodnie lekarskie, szpitale, sanatoria, prewentoria i domy dziecięce, przedszkola, a także Dom Wysłużonego Kolejarza w Milanówku. Dlatego osiemnastoosobowa grupa pracowników byłego Ministerstwa Transportu postanowiła powołać fundację, której celem jest niesienie pomocy niezaradnym i najsłabszym grupom społecznym resortu: niezamożnym rodzinom wielodzietnym, wychowującym dzieci specjalnej troski oraz emerytom i inwalidom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Tak powstała Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Inwalidom i Emerytom Branży Transportowej.

Fundacja została powołana aktem notarialnym 22 lipca 2000 r. (repertorium nr A7235/2000) i wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sygnatura akt WA XIX NS-Rej KRS 4357/01/2). W 2003 r. uchwalono ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na jej podstawie 1 czerwca 2004 r. fundacja uzyskała tytuł organizacji pożytku publicznego.

W 2015 r. zmieniła się nazwa fundacji na Fundacja „Pomoc Transportowcom”.

© 2015 FUNDACJA POMOC TRANSPORTOWCOM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.