Drukuj

Zarząd Fundacji Pomoc Transportowcom

 

Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, zarządza majątkiem, organizuje pracę Biura Fundacji i uchwala program działania. Jest uprawniony do przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

 

Aktualny skład Zarządu:

Barbara Walczak - Prezes Zarządu
tel.: 22 474 12 91
fax: 22 474 47 51

Jan Tymoszuk – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Marian Dziurla – Sekretarz Zarządu Fundacji

Alicja Teresa Adrjańska – Członek Zarządu

Zdzisław Walczak - Członek Zarządu