Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Przekaż Fundacji 1%

A A A

Przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji

 

1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

 

  •         podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  •         podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  •         podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

Pamiętaj o naszej Fundacji rozliczając swój PIT:

 

  1. Na formularzu PIT znajdź rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)".
  2. W polu: "numer KRS" wpisz: 0000022612
  3. W polu "Wnioskowana kwota" – wpisz kwotę, którą chcesz przekazać (nie większą niż 1% wyliczonego podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół)
  4. Złóż terminowo swój PIT, a urząd skarbowy przekaże nam środki na konto.

 

Sprawdź naszą Fundację w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego 

© 2015 FUNDACJA POMOC TRANSPORTOWCOM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.