Dla kogo działamy?

Fundacja Pomoc Transportowcom

Staramy się wyrównywać i uzupełniać podstawowe potrzeby dzieci specjalnej troski i z rodzin wielodzietnych w zakresie rozwoju fizycznego i intelektualnego. Fundacja wśród swoich podopiecznych ma zarejestrowanych 250 dzieci z rodzin wielodzietnych, w tym 50 dzieci specjalnej troski. Dla naszych podopiecznych zdobywamy dary rzeczowe, darowizny finansowe a także bezinteresowną pomoc i zaangażowanie ludzi z otwartymi sercami.

Nasi seniorzy swoją długoletnią pracą dla resortu transportu zasłużyli na wsparcie. Obejmujemy swoją opieką 3500 seniorów,  w tym 500 o najniższych dochodach. Obecnie często są to ludzie schorowani i samotni. Chcemy wesprzeć ich służąc pomocą materialną, prawną i medyczną.

Wolontariusze działający w Fundacji wkładają całe swe serce w działania służące poprawie warunków życia naszych podopiecznych.

Nasze Koszty

Za prowadzenie Klubu Seniora ul. Hoża 72 ponosimy miesięczne koszty w kwocie 700 zł (najem pomieszczenia Klubu od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 350 zł, energia elektryczna 300 zł, wywóz śmieci 50 zł). Daje to koszty 8 400 zł rocznie.
Za wynajmowanie pomieszczenia biura Zarządu oraz magazynu w suterenie przy ulicy Hożej 86 w Warszawie płacimy 800 zł miesięcznie na rzecz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, co daje razem koszty roczne 9 600 zł.
Tak więc koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów wynoszą 18 000 zł rocznie. Potrzebny jest nam sponsor.

Fundacja Grupy PKP S.A. w bieżącym roku przekazała nam 40 000 zł na zakup paczek świątecznych, za co serdecznie dziękujemy.
Caritas Polska w 2020 roku nawiązała z nami współpracę przekazując nam 10 000 zł . Uczestniczymy również w Programie Senior Caritas Polska. Otrzymane środki przeznaczone są na: paczki żywnościowe dla 10. podopiecznych obłożnie chorych, działania w ramach Klubu Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zorganizowanie wycieczki do Niepokalanowa oraz modernizacji sprzętu komputerowego.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wolontariusze Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci poległych na ul. Hożej i na terenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Hożej 53.
 
Prezes Zarządu
Barbara Walczak

Kontakt

EMAIL

Miejsce na adres e-mail

Telefon i Fax

TEL.: 22 474 12 91

FAX: 22 474 47 51

Address

ul. Hoża 86 p. 309 B
00-682 Warszawa

Kontakt