Fundacja Pomoc Transportowcom

Jak Pomagać?

O Fundacji

Nasze Akcje

Witamy na stronie Fundacji Pomoc Transportowcom

Fundacja „Pomoc Transportowcom” funkcjonuje od 2000 roku niosąc pomoc dla osób związanych z sektorem transportu: kolejarzy, tramwajarzy oraz pracowników autobusów.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wspierając je w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Ponadto, działamy na rzecz wyrównywania szans społecznych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Dla seniorów niesiemy pomoc prawną , żywnościową, socjalną i kulturalną. Organizujemy wycieczki, pomagamy w umieszczaniu w Domach Pomocy Społecznej oraz załatwiamy ulgowe pobyty w sanatorium w Ciechocinku.
Do dyspozycji emerytów powołaliśmy Klub Dziennego Pobytu Seniora (Warszawa, ul. Hoża 72), w którym zapewniamy również codzienną pomoc żywnościową w postaci śniadań, kanapek, słodyczy, owoców i herbaty.

Codziennie przekazujemy dary żywnościowe otrzymywane od sponsorów (m.in. od Carrefour Wileńska, Arkadia, Złote Tarasy oraz sześciu marketów Biedronka).

Co roku przekazujemy dla naszych podopiecznych paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia, a także upominki na imprezach okolicznościowych z okazji Dnia Matki, Trzeciego Maja , Powstania Warszawskiego, Wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Wolontariusza i Dnia Kolejarza.

Dla rodzin wielodzietnych organizujemy pomoc socjalną: wycieczki turystyczne, wypoczynek dla dzieci na koloniach letnich oraz wyjścia na sztuki teatralne dla dzieci.
W naszej Fundacji pracują jedynie wolontariusze  (nikt nie pobiera pieniędzy za swoja pracę).

Nasze Koszty

Za prowadzenie Klubu Seniora ul. Hoża 72 ponosimy miesięczne koszty w kwocie 700 zł (najem pomieszczenia Klubu od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 350 zł, energia elektryczna 300 zł, wywóz śmieci 50 zł). Daje to koszty 8 400 zł rocznie.
Za wynajmowanie pomieszczenia biura Zarządu oraz magazynu w suterenie przy ulicy Hożej 86 w Warszawie płacimy 800 zł miesięcznie na rzecz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, co daje razem koszty roczne 9 600 zł.
Tak więc koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów wynoszą 18 000 zł rocznie. Potrzebny jest nam sponsor.

Fundacja Grupy PKP S.A. w bieżącym roku przekazała nam 40 000 zł na zakup paczek świątecznych, za co serdecznie dziękujemy.
Caritas Polska w 2020 roku nawiązała z nami współpracę przekazując nam 10 000 zł . Uczestniczymy również w Programie Senior Caritas Polska. Otrzymane środki przeznaczone są na: paczki żywnościowe dla 10. podopiecznych obłożnie chorych, działania w ramach Klubu Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zorganizowanie wycieczki do Niepokalanowa oraz modernizacji sprzętu komputerowego.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wolontariusze Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci poległych na ul. Hożej i na terenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Hożej 53.
 
Prezes Zarządu
Barbara Walczak

Kontakt

EMAIL

Miejsce na adres e-mail

Telefon i Fax

TEL.: 22 474 12 91

FAX: 22 474 47 51

Address

ul. Hoża 86 p. 309 B
00-682 Warszawa

Kontakt