Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Przekaż Fundacji 1%

A A A

O Fundacji Pomoc Transportowcom

 

Fundacja Pomoc Transportowcom została powołana w 2000 r., a od 2004 r.  uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Naszym głównym zadaniem jest pomoc na rzecz dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dzieci i osób niepełnosprawnych oraz samotnych emerytów lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Swoim działaniem obejmujemy pracowników, rencistów i emerytów z branży transportowej, tj. z obszaru kolejnictwa, lotnictwa i transportu miejskiego.


Działalność Fundacji polega na niesieniu pomocy socjalnej, medycznej i prawnej oraz organizacji wsparcia w zakresie rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci. Organizowane są spotkania aktywizujące dla emerytów, spotkania okolicznościowe, wycieczki i kolonie dla dzieci oraz wsparcie dla osób przyjeżdżających na konsultacje medyczne do Warszawy. Staramy się przeciwdziałać pogłębiającej się biedzie, samotności i bezradności naszych podopiecznych.

Ważną częścią działalności Fundacji jest też animowanie i promowanie idei wolontariatu na rzecz niesienia pomocy najuboższym i niepełnosprawnym. 

Zobacz szczegółowy program działalności Fundacji.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. transportu.

© 2015 FUNDACJA POMOC TRANSPORTOWCOM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.