O Fundacji

O Fundacji Pomoc Transportowcom

Fundacja „Pomoc Transportowcom” funkcjonuje od 2000 roku niosąc pomoc dla osób związanych z sektorem transportu: kolejarzy, tramwajarzy oraz pracowników autobusów.

Fundacja Pomoc Transportowcom została powołana w 2000 r., a od 2004 r.  uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Naszym głównym zadaniem jest pomoc na rzecz dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dzieci i osób niepełnosprawnych oraz samotnych emerytów lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Swoim działaniem obejmujemy pracowników, rencistów i emerytów z branży transportowej, tj. z obszaru kolejnictwa, lotnictwa i transportu miejskiego.

Działalność Fundacji polega na niesieniu pomocy socjalnej, medycznej i prawnej oraz organizacji wsparcia w zakresie rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci. Organizowane są spotkania aktywizujące dla emerytów, spotkania okolicznościowe, wycieczki i kolonie dla dzieci oraz wsparcie dla osób przyjeżdżających na konsultacje medyczne do Warszawy. Staramy się przeciwdziałać pogłębiającej się biedzie, samotności i bezradności naszych podopiecznych.
Ważną częścią działalności Fundacji jest też animowanie i promowanie idei wolontariatu na rzecz niesienia pomocy najuboższym i niepełnosprawnym.
Zobacz szczegółowy program działalności Fundacji.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. transportu.

Nasze Koszty

Za prowadzenie Klubu Seniora ul. Hoża 72 ponosimy miesięczne koszty w kwocie 700 zł (najem pomieszczenia Klubu od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 350 zł, energia elektryczna 300 zł, wywóz śmieci 50 zł). Daje to koszty 8 400 zł rocznie.
Za wynajmowanie pomieszczenia biura Zarządu oraz magazynu w suterenie przy ulicy Hożej 86 w Warszawie płacimy 800 zł miesięcznie na rzecz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, co daje razem koszty roczne 9 600 zł.
Tak więc koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów wynoszą 18 000 zł rocznie. Potrzebny jest nam sponsor.

Fundacja Grupy PKP S.A. w bieżącym roku przekazała nam 40 000 zł na zakup paczek świątecznych, za co serdecznie dziękujemy.
Caritas Polska w 2020 roku nawiązała z nami współpracę przekazując nam 10 000 zł . Uczestniczymy również w Programie Senior Caritas Polska. Otrzymane środki przeznaczone są na: paczki żywnościowe dla 10. podopiecznych obłożnie chorych, działania w ramach Klubu Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zorganizowanie wycieczki do Niepokalanowa oraz modernizacji sprzętu komputerowego.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wolontariusze Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci poległych na ul. Hożej i na terenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Hożej 53.
 
Prezes Zarządu
Barbara Walczak

Kontakt

EMAIL

Miejsce na adres e-mail

Telefon i Fax

TEL.: 22 474 12 91

FAX: 22 474 47 51

Address

ul. Hoża 86 p. 309 B
00-682 Warszawa

Kontakt