Jak pomagać?

Pomoc dla Fundacji

Fundacja jest organizacją non-profit i by móc realizować cele statutowe i pomagać naszym podopiecznym potrzebujemy wsparcia. Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi celami działalności Fundacji.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć finansowo lub rzeczowo poprzez:

  • Przekazanie darowizny
  • Przekazanie 1% podatku

Zapraszamy również chętnych z resortu transportu do przyłączenia się do zespołu naszych wolontariuszy.

Darowizny na rzecz podopiecznych Fundacji

Fundacja przyjmuje darowizny rzeczowe tj. żywność, zabawki, wyprawki szkolne dla dzieci, nowe ubrania, sprzęt komputerowy. Magazyn Fundacji znajduje się w Warszawie przy ulicy Hożej 86.

Do prawidłowego działania naszej Fundacji niezbędne są również środki finansowe, które można przekazać na nasze konto:

77 1240 1053 1111 0000 0463 7718
Bank PEKAO S.A. IV Oddział w Warszawie

Przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji

1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Pamiętaj o naszej Fundacji rozliczając swój PIT:

  1. Na formularzu PIT znajdź rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”.
  2. W polu: „numer KRS” wpisz: 0000022612
  3. W polu „Wnioskowana kwota” – wpisz kwotę, którą chcesz przekazać (nie większą niż 1% wyliczonego podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół)
  4. Złóż terminowo swój PIT, a urząd skarbowy przekaże nam środki na konto.

Sprawdź naszą Fundację w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego
Prawidłowy link do wykazu OPP: https://spis.ngo.pl/?cat%5B2902%5D=2896&search=0000022612

 

Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, którzy wspierają już nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie.

Wspierają naszą Fundację:

 

Tu lista instytucji wspierających

Nasze Koszty

Za prowadzenie Klubu Seniora ul. Hoża 72 ponosimy miesięczne koszty w kwocie 700 zł (najem pomieszczenia Klubu od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 350 zł, energia elektryczna 300 zł, wywóz śmieci 50 zł). Daje to koszty 8 400 zł rocznie.
Za wynajmowanie pomieszczenia biura Zarządu oraz magazynu w suterenie przy ulicy Hożej 86 w Warszawie płacimy 800 zł miesięcznie na rzecz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, co daje razem koszty roczne 9 600 zł.
Tak więc koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów wynoszą 18 000 zł rocznie. Potrzebny jest nam sponsor.

Fundacja Grupy PKP S.A. w bieżącym roku przekazała nam 40 000 zł na zakup paczek świątecznych, za co serdecznie dziękujemy.
Caritas Polska w 2020 roku nawiązała z nami współpracę przekazując nam 10 000 zł . Uczestniczymy również w Programie Senior Caritas Polska. Otrzymane środki przeznaczone są na: paczki żywnościowe dla 10. podopiecznych obłożnie chorych, działania w ramach Klubu Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zorganizowanie wycieczki do Niepokalanowa oraz modernizacji sprzętu komputerowego.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wolontariusze Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci poległych na ul. Hożej i na terenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Hożej 53.
 
Prezes Zarządu
Barbara Walczak

Kontakt

EMAIL

Miejsce na adres e-mail

Telefon i Fax

TEL.: 22 474 12 91

FAX: 22 474 47 51

Address

ul. Hoża 86 p. 309 B
00-682 Warszawa

Kontakt