Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, zarządza majątkiem, organizuje pracę Biura Fundacji i uchwala program działania. Jest uprawniony do przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

Adam Rorata – Wiceprezes Zarządu
Alicja Adrjańska – Członek Zarządu
Marian Dziurla – Członek Zarządu
Józef Kretkowski – Członek Zarządu
Jolanta Kuszewska – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu, opiniuje program Fundacji a także może występować z wnioskami dotyczącymi jej działalności.W skład Rady wchodzą fundatorzy i sponsorzy Fundacji.

Tadeusz Andrzej Syryjczyk
Andrzej Wach
Andrzej Eugeniusz Kmiecik
Dariusz Janusz Kostrzębski
Alvin Gajadhur
Konrad Andrzej Tuliński
Andrzej Zbigniew Stelmasiewicz
Jakub Majewski
Wojciech Pęsik
Magdalena Małgorzata Dydyszko
Katarzyna Agata Wieczorek
Adam Wykowski
Marcin Ślęzak

Nasze Koszty

Za prowadzenie Klubu Seniora ul. Hoża 72 ponosimy miesięczne koszty w kwocie 700 zł (najem pomieszczenia Klubu od Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 350 zł, energia elektryczna 300 zł, wywóz śmieci 50 zł). Daje to koszty 8 400 zł rocznie.
Za wynajmowanie pomieszczenia biura Zarządu oraz magazynu w suterenie przy ulicy Hożej 86 w Warszawie płacimy 800 zł miesięcznie na rzecz Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, co daje razem koszty roczne 9 600 zł.
Tak więc koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów wynoszą 18 000 zł rocznie. Potrzebny jest nam sponsor.

Fundacja Grupy PKP S.A. w bieżącym roku przekazała nam 40 000 zł na zakup paczek świątecznych, za co serdecznie dziękujemy.
Caritas Polska w 2020 roku nawiązała z nami współpracę przekazując nam 10 000 zł . Uczestniczymy również w Programie Senior Caritas Polska. Otrzymane środki przeznaczone są na: paczki żywnościowe dla 10. podopiecznych obłożnie chorych, działania w ramach Klubu Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zorganizowanie wycieczki do Niepokalanowa oraz modernizacji sprzętu komputerowego.
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wolontariusze Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci poległych na ul. Hożej i na terenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Hożej 53.
 
Prezes Zarządu
Barbara Walczak

Kontakt

EMAIL

Miejsce na adres e-mail

Telefon i Fax

TEL.: 22 474 12 91

FAX: 22 474 47 51

Address

ul. Hoża 86 p. 309 B
00-682 Warszawa

Kontakt